Dokumenty

kartka na biurkuPrzedstawiamy listę dokumentów potrzebnych do organizacji pogrzebu:

  • karta zgonu,
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu lub legitymacja emeryta/rencisty,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym, jeżeli organizacją pogrzebu zajmuje się syn/córka, wnuk, brat/siostra (nie wymagane w KRUS-ie),
  • dowód współmałżonka zmarłego.

Jeżeli pogrzeb będzie poza parafią, do której należał zmarły, to potrzebne jest też oświadczenie potwierdzające jego przynależność. Jeśli masz pytania na temat kompletnej dokumentacji, zapraszamy do kontaktu.